پیام های مردمی برای سردار سلیمانی


تشکر مردم از سردار سلیمانی از سراسر دنیا.


۰ نظر