توضیحات در مورد واریز جریمه های رانندگی به خزانه دولت


توضيحات تكميلی سردار رحيمی رييس پليس پايتخت در خصوص چگونگی واريز وجوه جريمه های راهنمايی و رانندگی به خزانه دولت


۰ نظر