آیا جهرمی با رئیس تلگرام دیدار کرده است؟


صحبت های وزیر ارتباطات در برنامه دست خط.


۰ نظر