ماجرای شایعات تلخ پیرامون فوت کودک کورد،دنیا ویسی


دنیا ویسی کودک روستایی کورد چندی پیش بر اثر ریزش دیوار مدرسه فوت جانکاهی داشت.بعد از این حادثه شایعات عجیبی راجع به مرگ وی در فضای مجازی پخش شد که حال واکنش خانواده وی را در پی داشته است...


۰ نظر