تخلیه انجمن روماتیسم ستون فقرات بعد از 16 سال!


مبتلایان به روماتیسم ستون فقرات بعد از ۱۶ سال از خانه رانده شدند....


۰ نظر