اصرار عجیب علی ضیا از یک روحانی دربرنامه زنده


وقتی علی ضیا در برنامه زنده به یک روحانی اصرار می کنه به همسرش بگه: دوست دارم


۰ نظر