ناتوانی عجیب یک بیننده در پاسخ به سؤال ساده رشیدپور


برنامه حالا خورشید (97/08/15).


۰ نظر