آغاز طرح کاهش بازهم به تعویق افتاد


طرح کاهش که قرار بود از این هفته اجرایی شود، یک هفته دیگر به تعویق افتاد.


۰ نظر