رئیس جمهور: قاچاق یک جاده دو طرفه است


صحبت های رئیس جمهور در نشست خبری در استان سمنان.


۰ نظر