تنبیه بدنی معلم همدانی به اسم شوخی !؟


انکار معلم و مسولان مدرسه ای در همدان درباره تنبیه بدنی یکی از دانش آموزان


۰ نظر