طرح فروش جدید ایران خودرو با قیمت غیر قانونی!


امروز ایران خودرو طرح فروش جدیدی را کلید زد که در آن خودروهای خود را با افزایش غیر قانونی قیمت عرضه میکند.


۰ نظر