قیمت لبنیات کاهش خواهد یافت


دبیر انجمن صنایع لبنی از کاهش قیمت محصولات در آینده نزدیک خبر داد.


۰ نظر