بازداشت عوامل فیلم کتک زدن دختر جوان


فیلمی بتازگی در فضای مجازی منتشر شده که در آن پسر سیرجانی مشغول آزار و ضرب و شتم یک دختر در خانه باغ است.


۰ نظر