خانه‌های قندیل بسته از سرما در روسیه


یخبندان شدید در برخی شهرهای روسیه سبب شده ساکنان محلی خواستار مداخله مقامات شهرداری برای پیشگیری از سوانح خطرناک شوند.


۰ نظر