حرکت زیبا و محبت آمیز راننده اتوبوس با کودک سرگردان


راننده اتوبوس در شهر میلواکی آمریکا، کودک سرگردانی را در هوای سرد نجات داد


۰ نظر