کشف محموله قاچاق مواد مخدر به اندونزی در کنسرو مواد غذایی!


رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشف ۱۷ کیلوگرم مخدر شیشه که برای قاچاق به خارج از کشور در قوطی کنسرو جاسازی شده بود، خبر داد.


۰ نظر