رنگ باختن جدیدترین ادعای مسیح علی نژاد


مسیح علینژاد چندی پیش مدعی شده بود یک منطقه محروم در ایران را معرفی کرده است.


۰ نظر