جاری شدن آب به دشت سیستان پس از 22 ماه


پس از انتظاری طولانی، آب حاصل از بارندگي هاي اخير در کشور افغانستان به سيستان رسيد..


۰ نظر