اعراض عجیب دامداران ایتالیایی به سقوط قیمت شیر


دامداران ایتالیایی در اعتراض به قیمت پایین شیر در ایتالیا، شیر تولید شده در مزارع خود را در بزرگراه‌ها ریختند؛ معترضان روی یک پل عابر روی یک خیابان اصلی ایستادند و هزاران لیتر شیر را به نشانه اعتراض از بالا به پایین ریختند.


۰ نظر