انتقادات شنیدنی کارآفرینان نمونه کشوری از عدم حمایت مردم


سخنان طوفانی کارآفرينان نمونه كشور از بی‌توجهی مردم به تولید داخلی در برنامه زنده تلویزیونی.


۰ نظر