آشنایی بیشتر با تروریست حادثه خونین نیوزلند


معرفی عامل و انگیزه های وی برای حمله خونین دیروز در نیوزلند.


۰ نظر