صحبت های یکی از نجات یافتگان عملیات تروریستی نیوزلند


اظهارات یکی از بازماندگان حادثه تروریستی نيوزیلند.


۰ نظر