واکنش سردار سلیمانی به تخلیه خانه‌های مردم خوزستان


واکنش اینستاگرامی سردار سلیمانی به تخلیه خانه‌های مردم خوزستان


۰ نظر