تلاش مردم در احداث سيل بند در ورودی اهواز


تلاش مردم در احداث سيل بند در ورودی اهواز (پلیس راه قدیم اهواز_اندیمشک) برای جلوگیری از ورود سیلاب


۰ نظر