معضل بالا آمدن فاضلاب ها در جریان سیل اهواز


سیلاب فاضلاب و مشکل سازی آن برای زندگی مردم!


۰ نظر