مشاهده قدیمی ترین جانور زنده جهان در تالاب هامون


مشاهده کهن ترین گونه جانوری جهان در تالاب بین المللی هامون؛ این جانور که Triops cancriformis نام دارد جزء قدیمی ترین موجوات زنده کره زمین است که قدمت آن به ۲۰۰ میلیون سال می رسد.


۰ نظر