ماجرای کتک خوردن فرماندار گمیشان از مردم سیل زده!


روایت وزیر کشور از فرماندار گمیشان سیل زده که در یک روز سه بار از مردم کُتک خورده است!


۰ نظر