نارضایتی مردم سیل زده پلدختر از توزیع امکانات


گلایه مردم پلدختر از نحوه توزیع امکانات بین مردم سیل زده.


۰ نظر