مشکلات مردم خوزستان برای جابجایی لوازم خانگی خود


مردم خوزستان در جریان سیلی که چند هفته ای است مهمان خانه های آنان شده برای جابجایی وسایل خود از وسایل غیر معمول استفاده میکنند.


۰ نظر