از خود گذشتگی های شنیدنی در جریان سیل اخیر


از سرهنگ ارتشی که به عروسی دخترش نرسید تا سردار سپاه که شب‌ها با کفش می‌خوابید.


۰ نظر