مسدود شدن جاده اهواز به آبادان


محور‌ ‌اهواز به آبادان کاملا مسدود شد


۰ نظر