آخرین وضعیت صدور کارت ملی تولید داخل!


تولید کارت ملی هوشمند ایرانی در چه مرحله‌ای است؟


۰ نظر