شیوه امدادرسانی به سیل زدگان معمولان


امداد رسانی به مردم روستای چم شهر معمولان، ۱۴ روز بعد از سیل  لرستان


۰ نظر