انتقاد دلاوری به عملی نشدن وعده های مسئولین


کنایه مجری برنامه تهران 20 به عملی نشدن وعده های مسئولین در مورد سیل


۰ نظر