خاطره تلخ سعید قاسمی از زلزله بم


روایت سعید قاسمی از علت حضورش در کرمانشاه پس از زلزله و خاطره ای تلخ از سه زلزله بم، ورزقان و رودبا


۰ نظر