اعتراض صلیب سرخ به دلیل رسیدگی زیاد به سیل زدگان!


صحبتهای عجیب استاندار خوزستان درباره اعتراض صلیب سرخ


۰ نظر