فروشگاه نی نی جور

آخرین اخبار

١٣٢١٥ ۱۴:۲۹ - ۱۷ تیر ۱۳۹۷ ١۶٧ ف

رونالدو در فروشگاه های تورین

فروشگاه های تورین توزیع پیراهن یووتوس با نام رونالدو و شماره هفت را آغاز کردند.

رونالدو در فروشگاه های تورین

به گزارش "با اسپرت" سایت مدیاست ایتالیا خبر داد که امروز در فروشگاه های تورین پیراهن شماره 7 یوونتوس به نام رونالدو توزیع شد و به هواداران فروخته شد.

بنا به ادعای این سایت ایتالیایی فوق ستاره پرتغالی رئال مادرید سه شنبه این هفته رسما به این باشگاه ایتالیایی منتقل خواهد شد.

رونالدو در فروشگاه های تورین