فروشگاه نی نی جور
بارسلوناوالنسیا

دو باشگاه والنسیا و بارسلونا بر سر انتقال سنگربان برزیلی والنسیا، نوربرتو نتو به بارسا به توافق رسیده‌اند. نتو با قراردادی به ارزش 26 میلیون یورو بعلاوه 9 میلیون در پیوستهای الحاقی به بارسلونا خواهد پیوست.