انتقاد تند منتقدان سینما ازجشنواره فیلم فجر


 فراستی: بدترین جشنواره ۱۵سال اخیر بود.

 افخمی: داروان اشتباه بزرگی کردند؛ اعمال نظرها کاملا سیاسی بود

 


۰ نظر