تشبیه دولت احمدی نژاد به دوران قاجار توسط روحانی!


سخنرانی رئیس جمهور در پنجاه و ششمین مجمع سالیانه بانک مرکزی


۰ نظر