بررسی صحبت های جنجالی روحانی پیرامون برنامه موشکی و برجام


انتقاد صریح دکتر روحانی به آزمایش موشکی کشور با شعاری ضد اسرائیل هنگام توافقات برجام در برنامه جهان آرا مورد نقد و بررسی قرار گرفت


۰ نظر