عاملین حمله به سفارت عربستان چه کسانی بودند؟!


شاید دولت, شاید مخالفین دولت, شاید مخالفین کشور, شاید تندرو, شاید معتدل...!


۰ نظر