مشایخی در حضور روحانی:اگر روحانی رئیس جمهور نمیشد در ایران نمیماندم!


استاد جمشید مشایخی که شایعه مرگشان در فضای مجازی پیچیده شد با حضور در جشن ستادهای دکتر روحانی بر این حاشیه ها پایان دادند و حمایت بی سابقه ای از رئیس جمهور روحانی کردند


۰ نظر