سخنرانی رهبرانقلاب در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری


فیلم کامل سخنرانی مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ دوازدهمین دوره ریاست جمهوری


۰ نظر