ماجرای گلابی خوردن قاضی پور در مجلس


توضيحات قاضی پور درباره گلابی خوردنش در صحن علنی مجلس


۰ نظر