حمایت تمام قد روحانی از سپاه پاسداران مقابل آمریکا


رئیس جمهور در جلسه امروز (96/07/19) هیئت دولت با حمایت از سپاه، هرگونه مقابله آمریکا با این ارگان کشور را محکوم کرد.


۰ نظر