اظهارات جنجالی شهریاری با ظاهری متفاوت!


محمود شهریاری مجری ممنوع التصویر تلویزیون در اظهاراتی جنجالی با چهره متفاوت، اعتراض خود به فسادهای مسئولین را اعلام میکند.


۰ نظر