مناظره داغ و جنجالی پیرامون مسائل دفاعی کشور


مناظره ای داغ بین مجتهدزاده و بروجردی پیرامون مسائل دفاعی ایران که اختلاف نظر بین این دو به اوج خود میرسد.


۰ نظر