روحانی: نه نیاز به اسلحه داریم نه نیاز به دخالت‌ قدرت‌های بزرگ جهانی!


اظهارات روحانی در سخنرانی در چابهار: نه نیاز به اسلحه داریم نه نیاز به دخالت‌های قدرت‌های بزرگ جهانی


۰ نظر