صحبتهای شنیدنی شریفی نیا و مدیری در سری جدید دورهمی


شریفی نیا پس از مدتها در برنامه دورهمی مهران مدیری حاضر شد و گفتگوی جذابی را رقم زد.


۰ نظر